Sběrné místo

Otevírací doba

Sběrné místo je v době státních svátků uzavřeno.

Pondělí8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
Úterý 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:30
StředaZavřeno
Čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

V odbdobí 1/2024 až 4/2024 první týden v měsíci – Sobota 9:00 – 12:00

6.1., 3.2., 2.3.,6.4.2024

V období 5/2024 až 10/2024 v sudých týdnech – Sobota 9:00 – 12:00

Technické služby Týnec, s r.o. nabízejí občanům možnost odevzdat do sběrného dvora odpady a výrobky s ukončenou životností, které sem mohou dopravit osobními automobily a automobily s přívěsnými vozíky do 750kg.

Jaké odpady lze dovézt?

Nebezpečný odpad – např. zbytky barev, rozpouštědla, chemikálie, zbytky olejů, filtry, obaly znečištěné od barev, olejů, chemikálií, znečištěný textil od barev a rozpouštědel (sorbenty).

 Ostatní odpad

  • Objemný odpad – např. nábytek, koberce, lina, lyže, matrace…, Pozn.: Nábytek musí být rozebrán tak, aby jeho objem byl minimální. V případě odevzdání nerozebraného nábytku je jeho rozebrání zpoplatněno dle ceníku TS Týnec s.r.o.
  • Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – např. listí, tráva, větve, zbytky rostlin.
  • Papír
  • Plast
  • Směsné kovy
  • Tonery z tiskáren.
  • Stavební odpad – pouze cihla, beton, směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků.

Pozn.: Tento odpad je zpoplatněn částkou 2,42 Kč/kg.

Sběrný dvůr slouží i jako místo zpětného odběru, kam lze předat výrobky s ukončenou životností:

  • baterie a akumulátory,
  • elektrozařízení (např. televizory, lednice, mrazničky, magnetofony, rádia, videa, kamery, mobilní telefony, telefonní přístroje, el. hračky, mikrovlnky, DVD, vysavače, počítače, flash disky, monitory, pračky, lustry, sporáky, elektronářadí, výbojky, zářivky).