Dokumenty


Bio odpad

Objednávka svozu BIO odpadu 

Pro podnikatele
Objednávka KO podnikatelé (pdf)
Objednávka KO podnikatelé (doc)

Ceník služeb svozu a likvidace KO pro rok 2024
Jak na to, aneb jaké jsou moje povinosti při nákládáním  komunálním odpadem.

DOTACE

Město Týnec nad Sázavou je smluvně zapojeno do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. Tato společnost provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení.

V roce 2023 získalo městoTýnec nad Sázavou z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. odměnu ve výši 30 000,- Kč. Za tuto částku bylo pořízeno vybavení pro zkvalitnění odbavování klientů sběrného dvora (vjezdová brána do SD).