O nás

Technické služby Týnec vznikly v roce 2014 odloučením od TS Benešov jako s.r.o. 100 % vlastněná městem Týnec nad Sázavou. K dnešnímu dni má celkem 18 zaměstnanců.  Komplexní služby zajišťujeme pro přibližně 6 500 občanů obcí a 850   chatařů.

                Rozsahem činností TS je údržba prostranství a svoz odpadu z Týnce nad Sázavou a jeho městských částí, přidružených obcí a chatových osad.

                Hlavních činností TS je svoz a sběr komunálního odpadu pro město Týnec, obec Bukovany a podnikatelské subjekty v těchto obcí. Pro tuto činnost Technické služby disponují třemi klasickými svozovými vozidly a jednou tzv. košovkou. Společnost zajištuje svoz směsného, tříděného odpadu – plast, papír, kovy, bio a sklo.  TS zajišťují provoz sběrného dvora pro občany města Týnec. Sběr oleje, elektroodpadu a textilu v katastru Týnce zajišťují smluvně externí firmy.

                Další a neméně důležitá činnost TS je správa veřejného prostranství v Týnci nad Sázavou . Základním bodem této činnosti je údržba zeleně – sečení, sběr listí, pletí apod. v Týnci nad Sázavou na celkové ploše cca 30 ha. Dále údržba komunikací v Týnci nad Sázavou a Bukovanech – celkem 21 km komunikací a 11 km chodníků, která spočívá v zajištění technického stavu komunikací, i v samotném úklidů těchto ploch.

 Další činností pro město je správa a údržba 3 hřbitovů, údržba městského mobiliáře a práce pro město mimo obstaravatelskou smlouvu. Nedílnou součástí činnosti jsou i služby na objednávku pro občany a podnikatelské subjekty.