TS Týnec

Staráme se o naše město.

odvoz odpadů – sběrné místo nebezpečných odpadů- kontejnerová přeprava – údržba veřejné zeleně – čištění města – údržba městského mobiliáře – letní a zimní údržba místních komunikací – opravy místních komunikací – údržba hřbitovů-drobné stavební a zemní práce – práce pro město mimo rozsah „Smlouvy o poskytování služeb Týnec“

Na základě účinnosti nového zákona o odpadech je nutné uzavřít novou smlouvu o likvidaci KO pro podnikatelské a právnické subjekty. Více informací v sekci DOKUMENTY.