O nás

O nás:

– Technické služby Týnec s.r.o. vznikly 1.1.2014 vydělením se z působnosti Technických služeb Benešov jako samostatný právní subjekt.

– 100% vlastníkem právního subjektu Technické služby Týnec s.r.o. je město Týnec nad Sázavou.

– Staráme se o naše město na základě smlouvy o poskytování služeb, která je pravidelně každoročně upřesňována dle potřeb města.

– Technické služby provádějí práce vlastními zaměstnanci, kteří jsou doplňováni lidmi s ÚP Benešov na základě smluvních vztahů o organizování veřejné služby a organizování veřejně prospěšné práce – uchazečů o zaměstnání.