Sběrné místo

Technické služby Týnec s.r.o.                       Brodce 47, 257 41 Týnec nad Sázavou

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADŮ:

pondělí, středa, pátek:          8:00 – 11:00   12:00 – 14:00
úterý:                                      8:00 – 11:00   12:00 – 16:30
čtvrtek:                                   12:00 – 16:30

Od května do října sběrné místo otevřeno v sudý týden v sobotu ve dnech:

4.5. / 18.5. / 1.6. / 15.6. / 29.6. / 13.7. / 27.7. / 10.8. / 24.8. / 7.9. / 21.9. / 5.10. / 19.10. 

od 9:00 do 12:00

—–> Ceník odpadů sběrného místa Týnec nad Sázavou 2019

Poznámka: Ostatní odpady -neuvedené v ceníku je možné odevzdat na skládku Přibyšice dle jejich platného ceníku pro příslušný kalendářní rok viz www.tsbenesov.cz/skladka-tridici-linka-pribysice/ds-1009


Při předávání odpadu na sběrném místě je odevzdávající povinen předložit občanský průkaz k zjištění příslušnosti trvalého bydliště odevzdávajícího ke spádové oblasti sběrného místa tj. Týnce nad Sázavou.

Odpad je nutno mít roztříděný dle kódů odpadů, tz., že jednotlivé komodity je třeba mít od sebe oddělené. Např. dřevo od železa, dřevo od skla, plasty od kovových prvků či dřevěných, …

aktualizace 1.1.2019