ceník sběrného místa NO aktualizace 4.9.2014

CENÍK PRO PŘEVZETÍ ODPADŮ DO SBĚRNÉHO MÍSTA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU
PROVOZOVATEL  – TECHNICKÉ SLUŽBY TÝNEC s.r.o. – provozovna BRODCE
   
Uvedené ceny jsou smluvní bez DPH Platnost ceníku od ……………………………..
Druh odpadu Kód odpadu Cena pro občany v katastru města Týnec nad Sázavou Jednotková cena Obvyklé množství za rok/domácnost Poznámka Cena pro ostatní občany mimo katastr Týnec nad Sázavou Cena pro firmy    a podnikatele
Zářivka, výbojka 200121 zdarma 11 Kč/ks 20 ks zpětný odběr zdarma do 20 ks          11 Kč/ks zdarma do 20 ks  11 Kč/ks
Lednice 200123 zdarma 360 Kč/ks 2 ks zpětný odběr zdarma  do 2 ks          360 Kč/ks zdarma  do 2 ks 360 Kč/ks
Baterie a akumulátory 200133 zdarma  / bez omezení zpětný odběr zdarma _
Monočlánky, baterie  / zdarma  / bez omezení zpětný odběr zdarma _
Elektrozařízení /drobná elektrická a elektronická zařízení/ 200136 zdarma 50 Kč/ks 5 ks zpětný odběr zdarma do 5 ks              50 Kč/ks zdarma do 5 ks     50 Kč/ks
Elektrozařízení /vyřazené televizory, PC obrazovky, radia, počítače/ 200136 zdarma 100 Kč/ks à 2 ks zpětný odběr zdarma do à 2 ks              100 Kč/ks zdarma do à 2 ks     100 Kč/ks
Barvy, laky s obsahem rozpouštědel 080111 zdarma 12 Kč/kg 10 kg nebezpečný odpad 12 Kč/kg 12 Kč/kg
Hydraulické oleje 130113 zdarma 3 Kč/l 5 l nebezpečný odpad 3 Kč/l 3 Kč/l
Motorové a převodové oleje 130208 zdarma 3 Kč/l 10 l nebezpečný odpad 3 Kč/l 3 Kč/l
Znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek 150110 zdarma 12 Kč/kg 4 kg nebezpečný odpad 12 Kč/kg 12 Kč/kg
Spreje a tlakové nádoby 150111 zdarma 12 Kč/kg 4 kg nebezpečný odpad 12 Kč/kg 12 Kč/kg
Filtrační materiály, čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami 150202 zdarma 12 Kč/kg 10 kg nebezpečný odpad 12 Kč/kg 12 Kč/kg
Olejové filtry 160107 zdarma 12 Kč/kg 2 ks nebezpečný odpad 12 Kč/kg 12 Kč/kg
Brzdové kapaliny 160113 zdarma 12 Kč/l 1 l nebezpečný odpad 12 Kč/kg 12 Kč/kg
Nemrznoucí kapaliny 160114 zdarma 12 Kč/l 6 l nebezpečný odpad 12 Kč/kg 12 Kč/kg
Anorganické chemikálie 160507 zdarma 30 Kč/kg 1 kg nebezpečný odpad 30 Kč/kg 30 Kč/kg
Organické chemikálie 160508 zdarma 30 Kč/kg 1 kg nebezpečný odpad 30 Kč/kg 30 Kč/kg
Olověné akumulátory 160601 zdarma  / bez omezení nebezpečný odpad zdarma zdarma
Nikl-kadmiové baterie 160602 zdarma  / bez omezení nebezpečný odpad zdarma zdarma
Rozpouštědla 200113 zdarma 16 Kč/l 2 l nebezpečný odpad 16 Kč/l neodebíráme
Barvy, tiskařské barvy, lepidla 200127 zdarma 12 Kč/kg 10 kg nebezpečný odpad 12 Kč/kg neodebíráme
Pneumatika /osobní auto, přívěsný vozík 160103 zdarma 3 Kč/kg 6 ks/rok ostatní odpad 3 Kč/kg 3 Kč/kg
Stavební a demoliční odpad /beton, cihly, tašky – max. přívěsný vozík za os. auto/ 170904 zdarma 1,40 Kč/kg 100 kg ostatní odpad 1,40 Kč/kg neodebíráme
Železo, ocel 170405 zdarma  /  / ostatní odpad zdarma neodebíráme
Směsi kovů 170407 zdarma  /  / ostatní odpad zdarma neodebíráme
Kabely 170411 zdarma  /  / ostatní odpad zdarma neodebíráme
Jedlý olej a tuk 200125 zdarma 3 Kč/l 10 l ostatní odpad 3 Kč/l neodebíráme
Objemný odpad 200307 zdarma 1,10 Kč/kg 200 kg ostatní odpad 1,10 Kč/kg neodebíráme
Odpadní bojlery 200399 zdarma 185 Kč/ks 2 ks ostatní odpad 185 Kč/ks 185 Kč/ks
Pro obyvatele města Týnec nad Sázavou a jeho místních částí je předání odpadů do sběrného místa Brodce zdarma v množství obvyklé produkce odpadů jedné domácnosti.  Nadlimitní množství odpadů bude zpoplatněno dle platného ceníku sběrného místa Technických služeb Týnec s.r.o.
Podnikatelé, firmy a ostatní občané jsou zpoplatněni dle platného ceníku sběrného místa Technických služeb Týnec s.r.o.
Příjem ostatních zde neuvedených odpadů do sběrného místa Brodce lze po předchozí dohodě.
Prošlé léky odebírají místní lékárny.
Označeno v Aktuality